AVUKAT BEHİYE ÇETİN 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ / AVUKAT / MARKA VEKİLİ

ÖNLEYİCİ HUKUK HİZMETLERİ

Firmanıza özgü çözüm önerileri ile yardımınıza hazırız

Firmanızdaki işleyişi, önleyici hukuk anlayışı ile analiz edip, olası hukuki risklerin belirlenmesi ve önlemlerin alınması hususunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. .

İŞ HUKUKU

İşçilık haklarınız koruma altındadır.

İş yerinde yaşadığınız her türlü hukuki ihtilafın çözümlenmesi ile dava ve icra takip işlerinin yürütülmesinde temsile hazırız.

AİLE HUKUKU

İlişkileriniz düzene girsin

Aile Mahkemelerinde yürütülecek olan boşanma, velayet, nafaka gibi davalarda sizleri layıkıyla temsile hazırız.Evlilik birliğinden doğan haklarınızı korumak ve boşanma sürecini rahat atlatmak için hukuki destek almalısınız. Mal rejimi dava takibinde bilirkişi düzeyinde eğitime sahibiz.

CEZA HUKUKU

Adil yargılanma hakkınızı önemsiyoruz.

Adil yargılanma hakkınızı gözeterek, hakkınızda açılmış veya açılacak olan kovuşturma kararlarına karşı, yahut bir suçun mağduru iseniz haklarınızı koruma ve zararlarınızı tazmini için, profesyonel hukuki danışmanlık hizmeti vermeye ve sizleri temsile hazırız.

MARKA VEKİLLİĞİ 

Türk Marka ve Patent Kurumu vasıtasıyla edinilen marka hakkı ile ilgili tüm başvuru işlemleri ile Kurum yazışmalarınızı takip ediyoruz. Marka itirazlarına karşı profesyonel yaklaşıma ihtiyaç vardır.